GO! scholengroep Antwerpen

GO! scholengroep Antwerpen is één van de 27 scholengroepen van het GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Elke scholengroep heeft bestuursbevoegdheid over alle instellingen van het Gemeenschapsonderwijs in een welbepaald gebied en omvat minstens een aantal basis- en secundaire scholen, een centrum voor volwassenenonderwijs en in de meeste gevallen ook een centrum voor leerlingenbegeleiding.

GO! scholengroep Antwerpen omvat alle onderwijsniveaus, van kleuterschool tot volwassenonderwijs, en is verantwoordelijk voor 23 basisscholen waarvan 6 methodescholen, 15 secundaire scholen, 1 centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (Leren en Werken), 3 centra voor volwassenenonderwijs, 2 scholen voor deeltijds kunstonderwijs, 2 internaten waaronder een tehuis voor schipperskinderen en 1 centrum voor leerlingenbegeleiding. Jaarlijks volgen meer dan 25.000 leerlingen en/of cursisten een opleiding aan een van onze instellingen, en dagelijks doen meer dan 2800 personeelsleden hun best om de hoogst mogelijke kwaliteit van onderwijs te bieden.

Als scholen en centra van GO! scholengroep Antwerpen zetten we in op 5 pijlers:

1. We willen ondernemend leren en leren ondernemen

2. We organiseren innovatief onderwijs dat een antwoord biedt op de uitdagingen en behoeften van onze tijd

3. We zetten in op brede talentontwikkeling waarmee iedereen levenslang en levensbreed al z’n kansen kan benutten.

4. We maken van cultuur op school een drager van onze waarden

5. We voeren een sterk taalbeleid waarin niet alleen toegang tot de leerinhouden maar ook sociale aspecten centraal staan.