maart lw3

Jeugdboekenmaand en project 'mensen met een beperking'

Maart 2017 stond dit jaar bekend als de jeugdboekenmaand. Met het thema 'M/V/X' kwamen er enkele juffen in opleiding voorlezen. Ze lazen voor uit het voorleesboek 'Prinsessen en draken'. 

 

Het project 'mensen met een beperking' ontstond vanuit de kring, nadat er een buurjongen van een ladder was gevallen en op die moment afhankelijk was van anderen. Zo beseften we dat er mensen zijn die vaker tot altijd afhankelijk zijn van anderen of hulpmiddelen.

Tijdens dat project bekeken we eerst welke beperkingen er allemaal kunnen zijn, wat een beperking inhoudt en stonden we stil of we zelf iets minder goed kunnen of waar we hulp nodig bij hebben.

Spelenderwijs leerden we kennismaken met beperkingen die de kinderen opgelegd kregen. Zo speelden we het spel ‘Wie is het?’, waarbij één iemand doof was.