Nieuwbouw

Het Avontuur startte onlangs met de ontdubbeling bij de jongste kleutertjes. Ieder jaar zal er een klas bijkomen van de volgende groep totdat we voor alle leerwegen een tweeklassenstructuur hebben opgebouwd. Meer kinderen vraagt uiteraard om meer plaats. De plannen voor de nieuwbouw hangen uit in de hal en kunnen steeds door iedereen worden ingekeken.

De aanbesteding is momenteel lopende (mei 2017) en we hopen op een start van de werken in september. Een nieuwbouw van dergelijke omvang zorgt uiteraard voor een grote werf op ons schoolterrein en daarvan zullen we de nodige hinder ondervinden. We zullen hier flexibel op moeten inspelen en een aantal praktische regelingen zullen regelmatig moeten worden bijgestuurd.  We zorgen er voor dat onze werking zo weinig mogelijk in het gedrang komt. Ook tijdens de werken blijft de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd zoals beschreven in onze visie.

UPDATE 6/11:

De werkzaamheden aan het gebouw aan de kant van de Berchemstationstraat zullen starten op maandag 13 november. Zoals jullie merken werd er reeds een deel van de werfzone geinstalleerd. Parkeren aan deze zijde zal niet meer mogelijk zijn.

Om het plaatsgebrek op school tijdens de verbouwingen op te vangen zal er binnenkort op de speelplaats een extra mobiele unit geplaatst worden. Verdere info volgt van zodra we zelf meer weten.

UPDATE 23/11:

Volgende week verwachten wij de plaatsing van een extra mobiele unit. 

UPDATE 16/1:

Onderaan deze pagina kan u het verslag van de infovergadering over de situatie van de mobiele units raadplegen.

UPDATE 24/1:

Tijdens de storm vorige week werd de stabiliteit van de kraan door architect, kraanman en brandweer nagezien. De brandweer had geen opmerkingen over de kraan.

Momenteel worden de funderingswerken verder uitgevoerd (zie foto).

In de loop van volgende week zal er een telescoopkraan geplaatst worden om enkele betonbalken in de fundering te plaatsen. NA deze werken zal de vloerplaat van het gelijkvloers geplaatst worden.

Jan Verret, architect en leidend ambtenaar GO!

Foto 1

Update 22/1:

Door de mindere weersomstandigheden worden er nu slechts beperkt werken uitgevoerd. We hopen op warmer weer zodat we geen vertraging oplopen.

Momenteel worden de welfsels van de vloer van het gelijkvloers geplaatst (zie foto).

Nadat de vloerplaat is afgewerkt zal er gestart worden met het bovengronds metselwerk van de dragende muren.

werken 2

Update 31 mei

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de nieuwbouw. Momenteel is de aannemer bezig met de voorbereiding van de plaatsing van de vloerplaat van de tweede verdieping. De eerste lagen baksteen (tot op manshoogte) worden geplaatst rondom rond het gebouw. En de aannemer voorziet om een stelling en bijkomende bescherming te plaatsen ter hoogte van de mobiele units voor er gestart wordt met werken op hoogte.

Update 4 juni

Er wordt nog steeds hard gewerkt aan de nieuwbouw. Momenteel is de aannemer bezig met de voorbereiding van de plaatsing van de vloerplaat van de tweede verdieping. De eerste lagen baksteen (tot op manshoogte) worden geplaatst rondom rond het gebouw. En de aannemer voorziet om een stelling en bijkomende bescherming te plaatsen ter hoogte van de mobiele units voor er gestart wordt met werken op hoogte.

verbouwing_mei31