Nieuwsflash 11 december 2017

  • 11 december 2017

Klik op dit item om de volledige nieuwsflash te lezen. 

 

Nieuwbouw

Een aantal ouders zitten met bezorgdheden over de nieuwbouw. Daarom organiseert het GO! op donderdag 11 januari 2018 om 18u30 een infoavond. De architect, de bouwcoördinator en de preventieadviseur zullen aanwezig zijn. Zij zullen technische aspecten en aspecten in verband met veiligheid toelichten. Alle ouders zijn hierover ingelicht met een brief.

SAS-dag

Op zaterdag 12 december was het weer SAS-dag. Wij bedanken iedereen die ondanks de koude zorgden voor een fijne speelplaats voor onze kinderen! Bedankt!

Pedagogische studiedag

Op woensdag 13 december is het pedagogische studiedag. De school kocht onlangs 5 dozen met drukmaterialen aan. Drukken is een belangrijke freinettechniek. Op de pedagogische studiedag zal Jeroen Tans, een gerenommeerde freinetwerker uit Nederland, ons inleiden in een aantal belangrijke druktechnieken. Daarna kunnen de leerkrachten op hun eigen tempo met deze technieken aan de slag.

Denk eraan: die dag is het geen school voor de leerlingen!

Leerlingenraad

Op 24 november kwam de leerlingenraad weer samen. Hierin zetelen 2 leerlingen van elke klas, van de oudste kleuters tot leerweg 6.

Er werd gesproken over het voetbalveld en over het boekentassenrek. Er werd voorgesteld om tijdens de volgende leerlingenraad ook met leuke ideeën te komen rond activiteiten op school. Zo leren we de kinderen constructief mee na te denken.

Talentenweek kleuters

Alle kleuters werkten in de week van 6 november rond talenten. Elke ochtend was er een show met Aafje en Tuur en werd er een talent in de kijker gezet. De kinderen waren heel enthousiast en kregen de hele week de kans om hun talenten te tonen en te ontplooien.

Voorleesweek

Van 18 tot en met 26 november was het voorleesweek. Bij de kleuters werden mama’s, papa’s, oma’s, opa’s, … uitgenodigd om te komen voorlezen. In de lagere school koos elke leerkracht een boek om voor te lezen. De leerlingen mochten kiezen bij we ze gingen luisteren. Juf Karolien las zelf een verhaal in het Frans voor.

Activerende coaching van leerkrachten

Mariska volgt samen met onze stagiaire orthopedagogie, Julie, de cursus activerende coaching van leerkrachten aan de AP Hogeschool. Gedurende 5 sessies leert men leraren gericht ondersteunen in het leren omgaan met diversiteit in de klas.